سراي محله شهيد اسدي ، محله اسدي ، تصاوير محله اسدي ، اخبار اسدي ، خانه هاي محله ، خانه هاي محله شهيداسدي
آسمان مال من است طرح مشاركت شهروندان در پاك نگه داشتن آسمان شهر
معرفي مسئولين سراي محله شهيد اسدي

دسترسی آسان لینکهای مرتبط شهرداری
نقشه محله شهيد اسدي
پرداخت عوارض شهرداري = كمك به مديريت شهري

با پرداخت عوارض نوسازي ميتوانيد در اداره امور شهر به شهرداري كمك كنيم

از كليك روي تصوير ميتوانيد از فضاي مجازي عوارض خود را پرداخت نمائيد

فارغ از اينكه در كجاي تهران زندگي مي كنيد  ميتوانيد به سهولت قبض خود را فراخواني و پرداخت نمائيد

روي تصوير كليك نمائيدلینکها
روزنامه هاي روي پيشخوان دكه هاي روزنامه فروشي را آن لاين مشاهده كنيد
تصاويرو اسامي 42 شهيد محله اسدي
تصویر مقام معظم رهبری
برای مشاهده کلیک نمائید
اهل كدام شمسه ايد؟